info@mar-traduccions.cat

T.: +34 936 654 007 - M.: +34 637 508 044

Contractes, presentacions, licitacions, webs, escriptures, memòries tècniques, estudis, notes de premsa, etc. Ens fem càrrec de projectes de l'àmbit jurídic i econòmic, tècnic i científic, social i educatiu, de comunicació i màrqueting. Mar Traducciones

Transmetem les vostres idees en altres llengües per ajudar-vos a impulsar els vostres negocis

«Una comunicació internacional bidireccional d'alta qualitat pot constituir una eina molt poderosa que, si es manipula amb eficiència, pot millorar els seus resultats empresarials i les seves activitats en mercats estrangers. Ara bé, si conté errors de traducció o d'interpretació, no solament pot minar la seva imatge, sinó que també pot costar-li molt.»
Font: publicació de la Comissió Europea

Àmbit jurídic i econòmic

Al llarg de la nostra carrera professional, hem gestionat per a despatxos d'arquitectes, bufets d'advocats i pimes de nacionalitat espanyola i francesa la traducció i traducció jurada al francès, a l'espanyol i al català de tot tipus d'escriptures (poders, compravenda, constitució, modificació, transformació, etc.).

El 2011 ens vam encarregar de traduir una sèrie de contractes i avals al català per a Océ Renting.

L'any 2010 vam dur a terme la traducció jurada del català a l'espanyol dels estatuts de la Fundació CREDA.

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia ens va confiar el 2010 la traducció a l'anglès d'un model de contracte d'agència. Aquell mateix any, vam gestionar la traducció de l'anglès al francès d'un contracte per establir un conveni de col•laboració per a la Fundació puntCAT.

Així mateix, l'any 2011 hem dut a terme la traducció de documentació corporativa al francès, a l'italià i a l'alemany per a Bufete Gil Navarro.

Al llarg de la nostra carrera professional, ens hem encarregat de la traducció jurada de documents administratius i econòmics per a pimes, organismes públics, bufets d'advocats, gestories i particulars: certificats d'empadronament, comptes de resultats, declaracions d'impostos, partides de naixement i de matrimoni, etc.

Àmbit científic i tècnic

En coordinació amb l'equip d'Idom Ingeniería y Sistemas encarregat de la redacció dels plecs de condicions tècniques per presentar-se a licitacions en països africans, hem gestionat el flux de traduccions al francès i l'anglès dels documents tècnics inclosos en el seu projecte.

Idom Ingeniería y Arquitectura ens va encarregar l'any 2011 la traducció al francès de part de la documentació d'una memòria de càlcul sobre una nau industrial situada a França.

Sota la coordinació d'agències de traducció franceses, hem dut a terme també la traducció al català de documentació tècnica d'empreses franceses del sector de la indústria i les infraestructures que es presentaven a licitacions a Andorra.

Des de 2009 hem coordinat diversos projectes de traducció a l'espanyol i a l'anglès per a la Green European Foundation, en els quals ha intervingut un equip de traductors i revisors per garantir la qualitat de les publicacions.

  • La promoción del 2009: las ambiciones verdes para Europa
  • Manual de la Iniciativa Ciudadana Europea
  • El marco macroeconómico y financiero del Nuevo Acuerdo Verde
  • Razones por las que necesitamos un Nuevo Acuerdo Verde
  • Un Nuevo Acuerdo Verde para la industria europea
  • Green New Deal with a gender perspective proposed programme for a red, green and purple economy.

Així mateix, des de 2007 hem traduït i revisat al català diversos articles sobre aquestes matèries per a la revista Nous Horitzons, de la Fundació Nous Horitzons.

Àmbit de la comunicació

L'any 2011, Acciona Facility Services ens ha confiat la revisió i l'adaptació en anglès de la seva aplicació informàtica de compres.

També hem dut a terme la traducció al francès i a l'alemany del lloc web d'eyeOS, empresa pionera en cloud computing.

Des de 2010, la Fundació PuntCAT ens confia la traducció al francès i a l'anglès dels seus textos corporatius i publicitaris (notes de premsa, comunicats, felicitacions, etc.).

En el marc del programa Consolida, organitzat pel Centre de Suport a l'Economia de l'Ajuntament de Castelldefels, hem gestionat projectes de traducció al francès, a l'alemany, a l'anglès i al català de fulletons i presentacions de les empresesAleph Comunicación i CMB, SA (CMB i Armando G).

Des de 2010, en col•laboració amb aTotArreu.com, hem gestionat la traducció i la correcció a l'anglès, al català i a l'espanyol de la documentació dels llocs web de les empreses Escap Cápsulas i Grup Transpal, entre altres.

L'any 2010 també vam dur a terme la traducció i correcció a l'anglès, al francès i a l'alemany de presentacions per al Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia i el 2012 ens han confiat la traducció del seu lloc web a l'anglès.